Kreditkort har både fram- och baksida

Kredit betyder lån, så vad betyder det då att handla med ett kreditkort? Att handla med lånade pengar. Pengar som finns på kreditkort lånas av kreditkortsföretaget. Återbetalningen av pengarna som handlats för på ett kreditkort sker månadsvis vilket innebär att kreditkortsföretaget i slutet av varje månad skickar ut en faktura som ska betalas. Kreditkort har sina fördelar, men även sina risker.

kreditkortRiskerna med kreditkort
Kreditkort har många fördelar, exempelvis att man har pengar i slutet av varje månad innan lönen har kommit och att man slipper betala ränta på lånet om fakturan betalas i tid. Men med kreditkort ska man se upp. Det är inte bara en fest bland molnen att ha tillgång till ett kreditvärde högre än man annars inte kan handla för. Kreditkort ger frihet, visst – men kan man inte betala räkningarna till kreditkortsföretaget i tid blir det problem. En ränta läggs på lånet. Kan innehavaren av kreditkortet fortfarande inte betala räkningen efter en tid blir kortet inaktivt och det kan leda till att han eller hon aldrig mer kan få ett kreditkort. Med andra ord: det är farligt att förköpa sig med kreditkort!